KONFERENCIJA DEMI 2015

CONFERENCE PROGRAM

Konferencija DEMI predstavlja vodeći skup za prezentaciju novih rezultata istraživanja i razvoja u oblasti elektrotehnike, mašinstva i informatike. Cilj konferencije DEMI2015 je da se prikažu naučna i stručna dostignuća i mogućnosti njihove primjene, da se odrede pravci daljeg istraživanja i razvoja u cilju podizanja tehnološkog nivoa industrije uvođenjem novih tehnologija

Konferencija DEMI2015 je prilika za okupljanje istraživača i inženjera sa akademske zajednice i industrije, u cilju razmjene iskustava i definisanja stanja u oblasti industrije i stvaranja preduslova za razvoj novih kapaciteta i ambijenta za nove investicije.

Banja Luka
27.11.2014. god.

Predsjednik
organizacionog odbora
Prof. dr Vid Jovišević

____________________

TEMATSKE OBLASTI

  • Proizvodne i računarom podržane tehnologije
  • Energetika i termotehnika
  • Mehanika i konstrukcije
  • Mehatronika i informatika
  • Automobilski i saobraćajni inženjering
  • Kvalitet i ekologija
  • Održavanje tehničkih sistema i inženjerstvo zaštite radne sredine

BITNI DATUMI

Dostavljanje prijave rada:
2. marta 2015.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada:
16. marta 2015.

Dostavljanje završnih radova:
04. maja 2015.

Program konferencije:
20. maja 2015.